Umów się online

Ładowanie strony, proszę czekać...

Aktualności

11.09.2019

Na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie rozpoczyna się Międzyszkolna Liga Lekkoatletyczna „Czwartki Lekkoatletyczne”. Zajęcia są organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Miasta Lublin przy wsparciu Gminy Lublin. Spotkania mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz rywalizacji w duch Fair-play wśród dzieci z lubelskich szkół. Dzięki startom dzieci będą mogły również zapoznać się z profesjonalnym sprzętem sportowym (takie jak bloki startowe, taśmy miernicze, skocznie) oraz z podstawowymi przepisami lekkoatletycznymi.

Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że wspólnie propagujemy aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

05.09.2019

W dniach 5-7 września 2019 roku w Lublinie odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowe starzenie”. Dr hab. Piotr Gawda jest Gościem Honorowym Konferencji. W piątek 6 września w sesji naukowej “Postępowanie w niewydolności narządu ruchu”, przedstawi zagadnienie pt.: “Wpływ zarządzania możliwościami adaptacyjnymi człowieka na jakość życia”.
Konferencja jest wspierana merytorycznie przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz II Zakład Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Sympozjum kierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców: lekarzy rodzinnych, ortopedów, reumatologów, rehabilitantów oraz wszystkich, którym bliski jest temat zdrowego starzenia.

05.09.2019

I. Przedmiot regulacji
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z promocji zbieraj pieczątki, Zdobywaj zniżki, Odbierz nagrodę (dalej „Promocja”)

II. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Centrum medyczne Orto-Optymist z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 9 lok.2 Numer KRS: 0000361134, NIP: 7123217284, REGON: 060647380
2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi jedyną podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników (dalej: „Uczestnicy”).

III. Zbieraj pieczątki
1. Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora kartę do zbierania pieczątek cztery pola. Karty przekazane są przez organizatora biegów #biegnijlublin w Biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego na pierwszym biegu cyklu Dziecięca Liga w dniu 15.09.2019 r.
2. W przypadku kiedy uczestnik dołączy w kolejnych biegach cyklu biegów Dziecięca Liga, ma możliwość odbioru Karty w Biurze zawodów i skorzystania wyłącznie ze zniżek, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu konkursu.
3. Pieczątki przyznawane są za udział w biegach organizowanych w ramach cyklu Dziecięca Liga 2019/2020, których organizatorem jest #biegnijlublin.
4. Uczestnik otrzymuje pieczątkę w Biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego na każdym biegu.

IV. Zdobywaj zniżki
1. Uczestnik otrzymuje pieczątkę na Karcie w polu oznaczonym datą biegu i rodzajem zniżki.
2. Pieczątki uprawniają do otrzymania zniżki na usługi oferowane przez Organizatora. Zniżki przypisane są do poszczególnych biegów:
• 15.09.2019r. – 5% zniżki na leczenie stomatologiczne
• 06.10.2019 – 10% zniżki na higienizację
• kwiecień 2020r. – 5% zniżki na rehabilitację
• maj 2020r. – 10% zniżki na wkładki ortopedyczne
3. Uczestnik może skorzystać ze zniżki w ciągu miesiąca od daty biegu. Zniżki nie łączą się z innymi ofertami Organizatora.
4. Z usług objętych zniżką uczestnik może skorzystać w siedzibie Organizatora, po dokonaniu rezerwacji.

V. Odbierz nagrodę
1. Każdy uczestnik, który weźmie udział we wszystkich biegach z cyklu Dziecięca Liga jest upoważniony do odbioru nagrody od Organizatora.
2. Warunkiem otrzymania nagrody na zakończenie cyklu Dziecięcej Ligi #biegnijlublin jest okazanie Karty z pieczątkami w każdym z czterech pól, potwierdzającej udział w całym cyklu biegów Dziecięca Liga w sezonie 2019/2020. Karty z pieczątkami w każdym z czterech pól, zostają przekazane przez Uczestnika do Biura zawodów podczas ostatniego biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzców spośród osób, które zdobyły wszystkie pieczątki na Karcie z pieczątkami w każdym z czterech pól.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych.
5. Odbiór nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu Dziecięcej Ligi #biegnijlublin.

Rozmiar czcionki: 16px
Kontrast: offon