Umów się online

Ładowanie strony, proszę czekać...

Protetyka i Implanty

Protetyka jest dziedziną stomatologii zajmującą się uzupełnianiem braków zębowych, co przekłada się na przywrócenie funkcji żucia, mowy, estetyki oraz wpływa na korzystnie aspekt psychologiczny pacjenta.

W zależności od tego, z czym zgłasza się pacjent, lekarz może zaproponować różne rozwiązania protetyczne. W ramach usług protetycznych oferujemy:

Jest to stałe uzupełnienie, pokrywające powierzchnię zębów naturalnych. Do jej założenia konieczne jest szlifowanie zęba. Wykonuje się je w przypadku, kiedy pacjent ma ząb lub kilka zębów, których barwa uległa zmianie, np. w martwym zębie, który po kilku latach stał się szary i wpływa na ogólną estetykę uśmiechu.

   Jest to uzupełnienie stałe. Wykonywana jest w przypadku, kiedy pacjent stracił całkowicie lub częściowo jedynie koronę swojego naturalnego zęba, czyli to, co widzimy w jamie ustnej jako ząb, a zachowany został zdrowy korzeń. Wówczas wykonywana jest przez technika taka jakby czapeczka, która kształtem odwzorowuje naturalny ząb. Wykonanie tej pracy również wymaga szlifowania.

     Jest to uzupełnienie stałe, które zdjąć może tylko lekarz. Wykonuje się go w przypadku, kiedy pacjent stracił np. dwa zęby znajdujące się obok siebie. Składa się on ze sztucznych zębów, które mają za zadanie uzupełnić lukę po utraconych zębach naturalnych oraz z elementów łączących z zębami sąsiednimi- filarów. Wówczas konieczne jest zeszlifowanie zębów filarowych, aby móc przymocować do nich most.

       Jest to stałe uzupełnienie protetyczne. W zależności od wyboru pacjenta na implancie można wykonać korony porcelanowe licowane na metalu lub pełnoceramiczne korony wykonane z cyrkonu, które wyróżniają się najwyższą estetyką. Główną zaletą tego uzupełnienia jest brak konieczności szlifowania zębów sąsiednich. Do jej wykonania lekarz pobiera wyciski po okresie gojenia po wszczepieniu implantu i dobiera kolor. Na kolejnej wizycie praca protetyczna jest przymierzana. Jeżeli pacjent w pełni akceptuje taką koronę, lekarz przymocowuje ją do implantu za pośrednictwem łącznika. Te trzy elementy: korona, łącznik oraz implant wspólnie odtwarzają utracony ząb.

         Jest to uzupełnienie ruchome, czyli takie, które pacjent może sam wyjąć z jamy ustnej. Wykonuje się ją w przypadku, kiedy pacjent jest bezzębny. Jest wykonana z akrylu i pokrywa całkowicie miejsca, w których uprzednio osadzone były naturalne zęby.

           Jest to uzupełnienie ruchome. Wykonywana jest w przypadku, kiedy pacjent stracił kilka zębów. Zawiera w sobie szkielet wykonany ze stopów metali, a na nim osadzone są sztuczne zęby w odpowiednich miejscach tak, aby po założeniu idealnie pasowały w przestrzenie powstałe po utracie zębów naturalnych. Taka proteza zawiera „zaczepy”, które zabezpieczają ją przed wypadnięciem z jamy ustnej.

             Wykonanie uzupełnienia protetycznego składa się z kilku etapów.

             ETAP I:
             -zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta,
             -badanie jamy ustnej pacjenta,
             -ocena stanu zdrowia tkanek oraz warunków do wykonania protezy,
             -pobranie wycisków, które odwzorowują sytuację indywidualną panującą w jamie ustnej pacjenta i pozwalają technikowi dentystycznemu na wykonanie pracy protetycznej dedykowanej tylko dla tego pacjenta,
             -zaproponowanie przez lekarza rozwiązania oraz planu leczenia,
             ETAP II:
             -przymierzenie tymczasowej pracy protetycznej, wykonanej przez technika,
             -ewentualna korekta pracy po to, aby pacjent nie odczuwał dyskomfortu przy noszeniu protezy,
             ETAP III:
             -oddanie gotowej pracy,
             -pouczenie pacjenta o sposobie czyszczenia i przechowywania uzupełnienia (jeśli jest ono zdejmowane) oraz przestrzegania higieny jamy ustnej.

             Nasi lekarze

             dr n. med. Dorota Wójcik

             Implanty

             Implantologia stomatologiczna jest dziedziną z pogranicza chirurgii stomatologicznej oraz protetyki. Celem takiego interdyscyplinarnego działania jest rehabilitacja , czyli przywrócenie prawidłowych funkcji żucia, w wyniku wcześniejszej utraty zębów.
             Implanty są to wszczepy, które chirurg wprowadza do kości w żuchwie lub szczęce w miejscu utraconych zębów.

             Składają się z:
             -gwintowanej części cylindrycznej, wykonanej z tytanu, który pełni rolę sztucznego korzenia zęba,
             -łącznika, czyli elementu łączącego implant z koroną protetyczną,
             -śruby zamykającej, która służy do szczelnego zamknięcia implantu na czas gojenia,
             -śruby gojącej, którą zakłada się po upływie określonego przez lekarza czasu od zabiegu.
             Zabieg wszczepienia implantu, to bardzo złożony proces, który wymaga zaangażowania ze strony lekarza i pacjenta. Lekarz podchodzi do każdego indywidualnie, gdyż każdy przypadek jest inny.

             Leczenie składa się z kilku etapów:
             ETAP I:
             – zebranie przez lekarza szczegółowego wywiadu z pacjentem dotyczącego chorób ogólnych i stanu zdrowia pacjenta,
             -ocena stanu miejscowego w jamie ustnej pacjenta,
             -przedstawienie pacjentowi korzyści oraz ewentualnych powikłań, wynikających z wszczepienia takiego implantu w odniesieniu do sytuacji danego pacjenta,
             -kwalifikacja do zabiegu,
             ETAP II:
             -miejscowe znieczulenie pacjenta,
             -przygotowanie pola zabiegowego w warunkach aseptycznych,
             -wkręcenie gwintowanej części implantu,
             -założenie śruby zamykającej,
             -zaszycie tkanek,
             ETAP III:
             -ocena przez lekarza procesu gojenia,
             -założenie łącznika,
             -założenie śruby gojącej.

             Jakie są korzyści?
             -możliwość wykonania pojedynczego uzupełnienia protetycznego, tj. korona na implancie, bez konieczności szlifowania sąsiednich zębów,
             -wysoka estetyka wykonania,
             -brak konieczności codziennego wyjmowania protezy,
             -implanty wzmacniają całe uzębienie, gdyż nie obciąża się zębów sąsiednich,
             -implanty zębowe nie są podatne na próchnicę,
             -pacjenci posiadający implant mają odczucie jakby to były ich „naturalne własne zęby”,
             -zapobiegają zanikowi kości.

             Należy jednak pamiętać, że kluczowa rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego odgrywa higiena jamy ustnej. Jeżeli pacjent jej nie przestrzega, lekarz może odmówić wszczepienia implantu ze względu na wystąpienie procesu zapalnego toczącego się wokół wszczepionego implantu i ryzyko odrzucenia wszczepu.

             Nasi lekarze

             dr n. med. Marcin Baran

             Font Size: 16px
             High Contrast: offon