Umów się online

Ładowanie strony, proszę czekać...

Zespół

lek. stom. Joanna Gawda
specjalista ortodoncji

ortodoncja

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, American Association of Orthodontists, Światowej Federacji Ortodontów. Zdobywczyni tytułu Dentysta roku 2017 w województwie lubelskim. Uczestnik kursów i konferencji w Polsce oraz zagranicą. Tłumacz kursów medycznych z zakresu ortodoncji.

Leczenie ortodontyczne obejmuje:
1. Aparaty stałe
2. Aparaty zdejmowane
3. Ortodontyczne leczenie wad kostnych
4. Leczenie stawów skroniowo – żuchwowych
5. Mikroimplanty

Dodatkowo z powodzeniem prowadzi leczenie ortodontyczne pacjentów zakwalifikowanych do operacji chirurgicznej (wady kostne), do uzupełnień protetycznych (implanty/mosty), do leczenia zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ).

WIZYTA W GABINECIE ORTODONTYCZNYM:
1. konsultacja ortodontyczna – badanie i wywiad lekarski
2. zdjęcie radiologiczne (pantomogram i tele-boczne głowy), zdjęcia wykonujemy w naszej siedzibie
3. wyciski
4. analiza i przedstawienie indywidualnego planu leczenia
5. dobór odpowiedniego leczenia (aparat stały, zdejmowany)

Czytaj więcej>>
dr hab. Piotr Gawda
specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej

rehabilitacja medyczna

medycyna sportowa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Od 1996 roku nauczyciel akademicki UM w Lublinie, aktualnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii.

W 2003 roku obronił pracę doktorską w zakresie ortopedii i rehabilitacji. W 2004 roku uzyskał specjalizację w zakresie rehabilitacji medycznej, a w 2017 roku uzyskał specjalizację w zakresie medycyny sportowej.

Pracę nauczyciela akademickiego łączy z pracą kliniczną w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, jak również w Centrum Medycznym Orto-Optymist w Lublinie.

Członek zawodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym i Polskiego Towarzystwa Masażu Medycznego – gdzie pełni funkcję konsultanta naukowego. Autor licznych publikacji naukowych a także artykułów sportowych, recenzent książek dla biegaczy.

Główne obszary zainteresowań zawodowych to: psycho-somatyczne aspekty dolegliwości narządu ruchu, medycyna sportowa, schorzenia i dysfunkcje kręgosłupa.

Sportowo członek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters, z licznymi sukcesami reprezentant Lublina na Halowych Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Świata Lekarzy. Inicjator Dzikiego Maratonu Lubelskiego oraz cyklu Czterech Dych do Maratonu w Lublinie.

W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Czytaj więcej>>

Poznaj naszych specjalistów

Ortodoncja i stomatologia

dr n. med. Dominika Piątek
specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi zajęcia kliniczne i przedkliniczne ze studentami polskimi oraz anglojęzycznymi kształcącymi się na kierunku Stomatologia na latach I-V oraz od 2015 roku ze studentami kierunku Higiena Stomatologiczna. Wykładowca kursów specjalizacyjnych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych oraz efektywnie uczestniczy w kursach związanych ze stomatologią estetyczną, endodoncją.

Leczenie stomatologiczne obejmuje:
1. Leczenie zachowawcze (zakładanie wypełnień)
2. Endodoncja (leczenie kanałowe)
3. Pedodoncja (leczenie dzieci – lapisowanie, lakierowanie, lakowanie)
4. Higienizacja (skaling i piaskowanie)
5. Estetyka (wybielanie, wybielanie zębów martwych, korekta kształtu zęba)
6. Instruktaż higieny jamy ustnej
7. Wizyty adaptacyjne dzieci
8. Przeglądy stomatologiczne
9. Zdjęcia radiologiczne (pantomogram, zdjęcia zębowe)

WIZYTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM:
1. Konsultacja stomatologiczna – badanie i wywiad lekarski
2. Przegląd zębów z użyciem kamery wewnątrzustnej
3. Badanie stanu dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej
4. Badanie stawów skroniowo – żuchwowych
5. Zdjęcia radiologiczne (wykonywane w naszej siedzibie)

Czytaj więcej >>
LEK. DENT. KATARZYNA PORTKA
stomatologia (w trakcie doktoratu), medycyna estetyczna i anti-aging

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku lekarsko-dentystycznym na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym. Staż podyplomowy odbyła w Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie w trakcie, którego rozpoczęła pracę w Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie prowadząc zajęcia ze studentami stomatologii w języku polskim i angielskim. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie i jest w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu stomatologii estetycznej i medycyny estetycznej. Od zawsze w zakresie jej zainteresowań znajdowały się tematy związane z pielęgnacją, profilaktyką starzenia i zapobieganiem chorób jamy ustnej. Pracuje w koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zależności pomiędzy kondycją skóry, błon śluzowych, zębów a samopoczuciem i kondycją organizmu. W codziennej pracy nastawiona również na edukację pacjentów, zwłaszcza dzieci.

Czytaj więcej >>
dr n.med. Dorota Wójcik
specjalista protetyki stomatologicznej

Asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do jej zainteresowań naukowych należy głównie rola witaminy D3 w leczeniu stomatologicznym i jej związek z występowaniem próchnicy zębów. Jest współautorką publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jako klinicysta zajmuje się protetyką stomatologiczną, stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w kursach, warsztatach stomatologicznych i konferencjach naukowych. Prowadzi kursy specjalizacyjne z zakresu protetyki stomatologicznej.

Czytaj więcej >>
dr n.med. Marcin Baran
specjalista chirurgii twarzowo–szczękowej

Adiunkt w Klinice Chirurgii Szczękowo-twarzowej w Lublinie. Prowadzi zajęcia kliniczne i przedkliniczne ze studentami. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych.

Leczenie chirurgiczne obejmuje:
1. Ekstrakcje zębów
2. Operacyjne ekstrakcje zatrzymanych zębów (ósemki)
3. Resekcje wierzchołka korzenia zęba
4. Ekstrakcje zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
5. Odsłonięcie zęba zatrzymanego przed planowanym leczeniem ortodontycznym
6. Plastykę przetoki ustno-zatokowej
7. Plastykę wędzidełka warg, języka i plastykę fałdów błony śluzowej policzków
8. Implantologię (wszczepianie sztucznego korzenia zęba)
9. Koronę na implancie (odbudowa sztucznego korzenia zęba)
10. Założenie membrany z zastosowaniem materiału kościozastępczego w regeneracji kostnej
11. Medycynę estetyczną (zabiegi z użyciem preparatu z toksyną biotulinową)

Czytaj więcej >>
dr n. med. Marcin Berger
zaburzenia czynnościowe narządu żucia, chirurgia stomatologiczna (w trakcie specjalizacji)

Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. W trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej SCK UM w Lublinie.

Główny obszar działalności i zainteresowań zawodowych stanowią zaburzenia czynnościowe narządu żucia, w szczególności związane z występowaniem bólu przewlekłego. Jest współautorem ponad 40 prac naukowych oraz kilkunastu doniesień zjazdowych. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne i kursy dokształcające z zakresu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia.

Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia obejmuje:
1. Konsultację specjalistyczną – badanie i wywiad lekarski
2. Wykonanie szyn akrylowych lub artykulatora
3. Zlecenie rehabilitacji stomatologicznej

Czytaj więcej >>
Natalia Cieślik
asystentka stomatologiczna

Priorytetem pracy jest zapobieganie chorobom jamy ustnej, dążenie do utrzymania optymalnego zdrowia pacjentów oraz udział w leczeniu chorób jamy ustnej w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem oraz prowadzenie dla pacjentów Gabinetu higieny:
– wsparcie dla pacjentów z zakresu promocji zdrowia
– pomoc w doborze odpowiednich akcesoriów i preparatów do higieny jamy ustnej
– instruktaże mycia zębów
– przeprowadzanie pogawędek stomatologicznych dla dzieci

Czytaj więcej >>
Emilia Zalewska-Boczek
asystentka stomatologiczna

Priorytetem pracy jest zapobieganie chorobom jamy ustnej, dążenie do utrzymania optymalnego zdrowia pacjentów oraz udział w leczeniu chorób jamy ustnej w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem oraz prowadzenie dla pacjentów Gabinetu higieny:
– wsparcie dla pacjentów z zakresu promocji zdrowia
– pomoc w doborze odpowiednich akcesoriów i preparatów do higieny jamy ustnej
– instruktaże mycia zębów
– przeprowadzanie pogawędek stomatologicznych dla dzieci

Czytaj więcej >>
Kamila Prokop
higienistka stomatologiczna

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Higiena Stomatologiczna.

Priorytetem pracy jest zapobieganie chorobom jamy ustnej, dążenie do utrzymania optymalnego zdrowia pacjentów oraz udział w leczeniu chorób jamy ustnej w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem oraz prowadzenie dla pacjentów Gabinetu higieny:
– wsparcie dla pacjentów z zakresu promocji zdrowia
– pomoc w doborze odpowiednich akcesoriów i preparatów do higieny jamy ustnej
– instruktaże mycia zębów
– przeprowadzanie pogawędek stomatologicznych dla dzieci

Czytaj więcej >>

Ortopedia i rehabilitacja
Medycyna sportowa

dr n. med. Jolanta Taczała
specjalista rehabilitacji medycznej

Kierownik Oddziału Rehabilitacji Dziennej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
Zainteresowania zawodowe dotyczą rehabilitacji dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej diagnozy i rehabilitacji niemowląt przedwcześnie urodzonych oraz wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. 20-letnie doświadczenie zawodowe oparte na licznych kursach i szkoleniach z w/w zakresu, stażach w zagranicznych ośrodkach prowadzących rehabilitację zgodnie z nowoczesnymi europejskimi standardami.

Wizyty lekarskie obejmują:
1. konsultację medyczną – badanie i wywiad lekarski
2. zlecenie rehabilitacji

Czytaj więcej >>
dr n. med. Piotr Kamieniak
specjalista neurochirurgii

Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ukończył czteroletni cykl kursów Europejskiej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS) oraz pełny cykl kursów chirurgii kręgosłupa Europejskiego Towarzystwa Kręgosłupowego (SSE). Współtwórca implantu stosowanego w dziedzinie chirurgii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują chirurgię kręgosłupa oraz leczenie bólu.

Czytaj więcej >>
mgr Dominika Kruk
fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.

Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej oraz podejściu osteopatycznym:
– dolegliwości narządów wewnętrznych jamy brzusznej i klatki piersiowej
– dolegliwości bólowe kręgosłupa
– wady postawy u dzieci
– mobilizacja blizn (po zabiegach chirurgicznych)

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu rehabilitacji:
– Terapia wisceralna – Łańcuch lezji – układ pokarmowy – kręgosłup
– Kręgosłup – osteopatyczna diagnostyka i leczenie
– Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz
– Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego
– Kinesio taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2)
– Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF – kurs podstawowy)
– Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną

Warsztaty i konferencje:
– Warszawska konferencja osteopatyczna – terapia wisceralna
– Jelita jako centrum naszej odporności
– Igłoterapia vs terapia manualna w leczeniu cierpnięć dłoni
– II Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping
– Open Anatomy Trains Workshop: SI joint
– Kinetic Control – diagnostyka, ocena i terapia kręgosłupa lędźwiowego
– Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Czytaj więcej >>
mgr Michał Kapelan
fizjoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.

Specjalizuje się w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej oraz osteopatii :
– Dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych
– Dolegliwości bólowe mięśni narządu żucia
– Dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa
– Rehabilitacja pourazowa
– Rehabilitacja pooperacyjna
– Rehabilitacja biofeedback przy użyciu badania USG
– Dolegliwości narządów wewnętrznych jamy brzusznej i klatki piersiowej

Stale rozwija swój warsztat pracy w ramach wielu szkoleń w dziedzinie fizjoterapii i osteopatii:
2018r. Rozpoczęcie edukacji w Akademii Osteopatii w Warszawie
2017r.-2018r. Neural manipulation ,Barral Institute
2017r.-2018r. Visceral manipulation, Barral Institute
2017r. Kurs ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego z elementami reumatologii
2016 r. Fascial Manipulation I i II
2016 r. Anatomia Palpacyjna, Prowadzący Francis Lafosse D.O.
2015 r. PNF (kurs podstawowy)
2014 r. Thomas Myers’ Anatomy Trains 1.
2014 r. Kinesio taping fundamentals and advanced (KT1 i KT2)
2013 r. Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni
2013 r. Kurs masażu I i II stopnia ukończony z wynikiem bardzo dobrym

Czytaj więcej >>
dr n. med. Michał Ginszt
fizjoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.
Asystent w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalizuje się w rehabilitacji stomatologicznej:
– Dolegliwości bólowe mięśni narządu żucia
– Dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa
– Napięciowe bóle głowy
– Zatokowe i migrenowe bóle głowy
– Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia
– Bruksizm
– Trzaski i dźwięki w stawach skroniowo-żuchwowych
– Zaburzenia ruchów żuchwy
– Dolegliwości bólowe w obrębie narządu ruchu

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu rehabilitacji:
– Stawy skroniowo-żuchwowe i zatokowe bóle głowy
– Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii
– Wybrane techniki terapii manualnej w leczeniu zespołu szyjno-barkowego
– Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
– Rola powięzi w dysfunkcjach czynnościowych
– Terapia Manualna (III moduły)
– KinesioTaping KT2
– KinesioTaping KT1
– Elektromiografia funkcjonalna w badaniach naukowych

Czytaj więcej >>

Dietetyka

Michał Płecha
Dietetyk

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz kierunku Prawo na UMCS w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, założyciel Centrum Dietetycznego-Sportowego w Lublinie. Uczestnik i współorganizator licznych szkoleń oraz konferencji z zakresu dietetyki klinicznej, sportowej i psychodietetyki. Autor wielu tekstów popularnonaukowych. Praktyki pobierał m.in. w Akademii Dietetyki Sportowej w Gdańsku, aktualnie w klubie piłkarskim Legia Warszawa. Instruktor Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, od kilku lat prowadzi zorganizowane zajęcia biegowe w Lublinie, m.in. Biegnijlublin. Prywatnie zapalony biegacz, szczególnie zainteresowany dietetyką sportową i metodologią treningu, których różne koncepcje weryfikuje na treningach i zawodach. Rekordy życiowe: 10 km – 33:50min; 5km – 16:15min.

Czytaj więcej >>

Administracja

mgr Anna Żydek
pracownik recepcji

Agnieszka Portka
pracownik recepcji

Rozmiar czcionki: 16px
Kontrast: offon