Umów się online

Ładowanie strony, proszę czekać...
12.07.2019

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs fotograficzny „Orto-Optymist i Przyjaciele” (dalej „Konkurs”) organizuje Centrum Medyczne Orto-Optymist z siedzibą w Lublinie (20-632), ul. Jana Sawy 9/ lok.2.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook.com na Fanpage Orto-Optymist
i Runoptymist w albumie ORTO-OPTYMIST i Przyjaciele, w okresie od 12.07.2019 r. do 06.09.2019 r.
3. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi jedyną podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników (dalej: „Uczestnicy”).
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ortooptymist.pl w zakładce Aktualności z dnia 12.07.2019r.

II. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które w okresie trwania Konkursu prześlą zdjęcie zgodne z tematyką konkursową. Zdjęcia zostaną umieszczone przez organizatora na Fanpage Orto-Optymist i Runoptymist w albumie ORTO-OPTYMIST i Przyjaciele, w okresie od 19.07.2019 r. do 06.09.2019 r.
2. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcia nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
3. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoimi zdjęciami oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

III. Przebieg i warunki udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z przypinką lub innymi gadżetami z logo Orto-Optymist i przesłaniu go za pośrednictwem serwisu Facebook.com lub na adres mailowy info@ortooptymist.pl

IV. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Trzech zwycięzców Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury (dalej „Jury”).
3. Zwycięzcy będą wybierani za pomysłowość oraz atrakcyjność pracy konkursowej na podstawie subiektywnej oceny Jury.
4. Wybrane fotografie wejdą w skład wystawy. Prace zwycięzców będą dostępne najpóźniej w październiku.
5. Główne nagrody ufundowała firma Sunstar GUM . Będą to zestawy do higieny jamy ustnej, w skład których znajdą się: Szczoteczka soniczna GUM ActiVital Sonic, pasta GUM ActiVital, płyn do płukania GUM ActiVital, czyściki GUM Soft-Picks Advanced.
6. Organizator dopuszcza przyznanie nagród specjalnych.

Klauzula informacyjna – konkurs Orto-Optymist i Przyjaciele

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORTO-OPTYMIST Joanna Gawda, Piotr Gawda Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Jana Sawy 9 lok. 2, 20-632 Lublin, telefon: 81 473 25 20, 669 223 292, e-mail: info@ortooptymist.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa konkursie.

Font Size: 16px
High Contrast: offon