Umów się online

Ładowanie strony, proszę czekać...
05.09.2019

I. Przedmiot regulacji
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z promocji zbieraj pieczątki, Zdobywaj zniżki, Odbierz nagrodę (dalej „Promocja”)

II. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Centrum medyczne Orto-Optymist z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 9 lok.2 Numer KRS: 0000361134, NIP: 7123217284, REGON: 060647380
2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi jedyną podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników (dalej: „Uczestnicy”).

III. Zbieraj pieczątki
1. Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora kartę do zbierania pieczątek cztery pola. Karty przekazane są przez organizatora biegów #biegnijlublin w Biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego na pierwszym biegu cyklu Dziecięca Liga w dniu 15.09.2019 r.
2. W przypadku kiedy uczestnik dołączy w kolejnych biegach cyklu biegów Dziecięca Liga, ma możliwość odbioru Karty w Biurze zawodów i skorzystania wyłącznie ze zniżek, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu konkursu.
3. Pieczątki przyznawane są za udział w biegach organizowanych w ramach cyklu Dziecięca Liga 2019/2020, których organizatorem jest #biegnijlublin.
4. Uczestnik otrzymuje pieczątkę w Biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego na każdym biegu.

IV. Zdobywaj zniżki
1. Uczestnik otrzymuje pieczątkę na Karcie w polu oznaczonym datą biegu i rodzajem zniżki.
2. Pieczątki uprawniają do otrzymania zniżki na usługi oferowane przez Organizatora. Zniżki przypisane są do poszczególnych biegów:
• 15.09.2019r. – 5% zniżki na leczenie stomatologiczne
• 06.10.2019 – 10% zniżki na higienizację
• kwiecień 2020r. – 5% zniżki na rehabilitację
• maj 2020r. – 10% zniżki na wkładki ortopedyczne
3. Uczestnik może skorzystać ze zniżki w ciągu miesiąca od daty biegu. Zniżki nie łączą się z innymi ofertami Organizatora.
4. Z usług objętych zniżką uczestnik może skorzystać w siedzibie Organizatora, po dokonaniu rezerwacji.

V. Odbierz nagrodę
1. Każdy uczestnik, który weźmie udział we wszystkich biegach z cyklu Dziecięca Liga jest upoważniony do odbioru nagrody od Organizatora.
2. Warunkiem otrzymania nagrody na zakończenie cyklu Dziecięcej Ligi #biegnijlublin jest okazanie Karty z pieczątkami w każdym z czterech pól, potwierdzającej udział w całym cyklu biegów Dziecięca Liga w sezonie 2019/2020. Karty z pieczątkami w każdym z czterech pól, zostają przekazane przez Uczestnika do Biura zawodów podczas ostatniego biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzców spośród osób, które zdobyły wszystkie pieczątki na Karcie z pieczątkami w każdym z czterech pól.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych.
5. Odbiór nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu Dziecięcej Ligi #biegnijlublin.

Font Size: 16px
High Contrast: offon